Digitala anslagstavlor

Det finns flera olika digitala ”anslagstavlor” online som vi kan använda i undervisningen.  Dessa främjar kollaborativa arbetssätt. De kan användas t ex för att

  • kontrollera vilka förkunskaper eleverna har om ett ämnesområde i början av en lektion,
  • samla ihop allas kunskap och diskutera utifrån de kunskaper eller åsikter eleverna redan har
  • sammanfatta
  • att kontrollera vilka kunskaper eleverna har vid lektionens slut – exit ticket
  • samla material, bilder och videor som eleverna arbetat med
  • låta alla elever svara på en fråga no-hands-up

När vi ska använda Padlet kan vi välja att logga in eller inte. Personligen föredrar jag att logga in så att jag kan se mina tidigare ”padlets-anslagstavlor” . Detta möjliggör att vi kan fortsätta jobba med samma anslagstavla under flera lektioner. En padlet kan göras privat, offentlig och lösenordsskyddad. Vi kan dela padleten med eleverna genom att

  • de skannar en färdig QR-kod
  • vi inbäddar länken på webbsida
  • vi delar den via t ex e-posten.

Ett användningsområde som jag tyckte fungerade bra var att ha kamratbedömning via padlet.  Man kan nämligen som administratör/skapare av padleten välja att inget publiceras före man godkänt inlägget. Detta gör att man kan säkerställa att fula kommentarer inte kan publiceras. En padlet kan delas i flera områden så att inläggen kan sorteras enligt ämne eller elev om man har kamratbedömning. Vill vi spara Padleten kan vi exportera den t ex som en pdf-fil.

Vid grupparbeten passar det också bra att använda Padlet för att hålla reda på vad olika grupper har åstadkommit under processens gång.

Länk till pdf om padlet

 

 

Att skapa en ny anslagstavla på whiteboard.fi. Du bara skapar din klass med New Class och får en kort klasskod som du delar med dina elever. De ansluter sig genom att välja join class och anger sedan koden eller så skriver de http://whiteboard.fi/code direkt. Läraren ser vad alla elever svarar.

Whiteboard.fi är under utveckling och nya funktioner utlovas.

Länk till ”bruksanvisning” WhiteBoard