Excel

Här finns filmer om hur man kan använda excel för att bokföra elevernas vitsord samt för att göra klimatdiagram.