Explain everything

 

Explain Everything är en skärminspelningsapp. Den kan användas både av lärare och elever i alla skolans ämnen. Du spelar in allt du gör på skärmen t ex ritar eller skriver samtidigt som du pratar. Med  denna app kan vi alltså kombinera video, text och ljud för att förklara och visa det som ska presenteras.

Explain Everything finns både till ipad och PC.

Hjälp för att lära sig använda appen:

Filmer

Boken om explain everything