Programmering

Nedan finns delar av läroplansstödet (edu.fi) i programmering för åk 7-9

 •  Programmering utvecklar tänkandet.
 • Förmåga att dela upp problem i delar och att ge entydiga instruktioner – stegvisa instruktioner
 • Program byggs upp med block i en visuell programmeringsmiljö eller konstrueras med textbaserad programmering. Om eleverna använder textbaserad programmering är det speciellt viktigt att beakta deras olika färdighetsnivåer, ge tillräcklig respons och att vägleda dem vidare.
 • Eleverna använder variabler och upprepnings- och villkorsstrukturer. Man kan till exempel förflytta en spelfigur med hjälp av villkorsstrukturer, rita geometriska figurer med upprepningsstrukturer och beräkna poäng i ett spel med hjälp av en eller flera variabler.
 • I studierna i programmering betonas elevernas aktivitet, testning av konstruerade program och problemlösning.
 • Resultatet av programmerandet kan exempelvis vara ett litet spel, en geometrisk figur eller ett program som löser ett matematiskt problem.
 • En algoritm är en detaljerad beskrivning över de åtgärder som behövs för att utföra en uppgift (I1) – Uppställning med addition eller multiplikation är kända algoritmer för eleverna. Ett stegvist recept för en maträtt är en algoritm.
 • Slutledning är en viktig del av programmering (I1)
 • Eleverna stiftar bekantskap med logikens språk. Eleverna ska reflektera över betydelsen av negation, konjunktion och disjunktion, dvs. satser i vilka orden inte, och samt eller ingår.

Programmeringsspråk

Det finns många programmeringsspråk att välja på och det är inte alltid självklart vilket man ska välja. I och med att programmeringen är ny och de elever vi nu har i högstadiet inte haft så mycket programmering ännu är det lämpligt att börja med ett visuellt programmeringsspråk. Med en visuell programmeringsmiljö avses en programmeringsmiljö där man inte behöver skriva kod, utan programmet byggs upp av färdiga block. Det är lättare att komma igång med en sådant programmeringsspråk än ett textbaserat språk där vi måste komma ihåg kommandon.

Programmering jag rekommenderar åk 4 – 9

 • Scratch
 • Kojo
 • Micro:Bit
 • Python
 • ”JavaScript på koda.nu”
 • Arduino