Ordmoln

Dessa har blivit väldigt populära på senaste tid och de kan användas för att skapa snygga pärmbilder, men också för att t ex få fram elevernas åsikter och kunskaper.

På  sidan Wordart.com kan vi skapa egna ordmoln. Först matar vi in eller importerar de ord vi vill använda. Vi väljer själva bild, färg, font mm och sedan tar vi visualize för att se resultatet. Då detta är klart väljer vi hur vi vill få tillgång till ordmolnet.

AnswerGarden kan användas som ett feedback tool, som ett verktyg när vi vill ta reda på vilka förkunskaper eleverna har eller för att se vad eleverna minns av lektionen.

Vi skapar en answergarden genom att klicka på + i övre högra hörnet och sedan ange frågan eller ämnet. Då vi klickat på ”create” kommer vi till vår tomma answergarden.
Nästa steg är att dela den med eleverna. Om vi gör detta i klass kan vi skriva den på tavlan men vi kan också lägga upp en länk på en blogg eller annan undervisningsplattform. På sidan kan vi skriva in ord och klicka på submit för att få dem synliga på sidan. De ord som blir större förekommer flera gånger. När vi är klara kan vi dela eller exportera resultatet.