Digitala frågesporter – responssystem

Med Kahoot kan du skapa egna frågor till din frågesport eller använd andras färdiga. De finns flera olika typer av frågor:

  • flervalsfrågor
  • diskussion
  • undersökning
  • sortera i rätt ordning

Du kan lägga till bilder/videor till frågan.  Din frågesporten kan du välja att ha privat så att ingen annan än du kan använda den eller så kan du ha den synlig för alla. Det goda med att lägga den synlig är att vi som kollegor kan dela med oss och på det sättet få både nya infallsvinklar och eventuellt minska arbetsmängden. Det är också möjligt att dela med utvalda användare bara du har deras användarnamn.

Kahoot finns som app till både ipaddar och telefoner. Då du som lärare startat frågesporten kan eleverna gå in på webbsidan kahoot.it och skriva i Game PIN och namn. Det finns också appar att ladda ner till både telefoner och surfplattor om man tycker att det behövs. Eleverna startar appen och skriver bara in Game pin och namn och sedan kommer frågorna. Jag upplever att mina elever har tyckt om att använda Kahoot eftersom det ger omväxling och ett tävlingsmoment. De frågar ofta ”När ska vi ha Kahoot nästa gång?”. Jag tycker det är ett bra betyg och eftersom det skapar engagemang tycker jag också att jag märker att eleverna lär sig saker. Kahoot är ett utmärkt verktyg för formativ bedömning. Efter att frågorna slutförts kan läraren ladda ner resultatet som en Excel-fil och eleverna får också svar på vilka som var rätt i sina telefoner eller surfplattor (direkt återkoppling).

Under hösten har det kommit nya funktioner i Kahoot. Nu kan vi också ge en Kahoot som läxa. Det har jag länge efterlyst och tidigare använde jag quizizz och testmoz för denna funktion.

I Kahoot finns nu också Jumble, vilket innebär att vi ska dra påståenden i rätt ordning. Detta kan vi använda t ex för att ordna händelser i rätt ordningsföljd och för att sortera tal i storleksordning.

 

Socrative är precis som Kahoot ett verktyg där läraren kan göra olika frågor som eleverna besvarar på sina datorer ,surfplattor eller telefoner. I socrative jobbar eleverna i egen takt medan Kahoot är mera lärarledd och eleverna väntar på varandra innan nästa fråga kommer fram. I socrative kan vi dessutom variera frågetypen. Det finns öppna, ja/nej och flervalsfrågor. När vi använder socrative med eleverna kan frågorna köras i tre olika lägen Quiz, Space Race och Exit Ticket. Det finns också möjlighet att snabbt skapa en fråga om man t ex vill undersöka klassens åsikt om något. Jag brukar använda Socrative både för att eleverna ska träna på en viss sak och för att kontrollera om de lärt sig det vi håller på med.  Läraren får en sammanfattning av resultatet då frågesporten slutförts.

För mera info: Camilla Diaz blogg

Socrative finns också som appar till telefoner och surfplattor.  Det finns en app för teacher och en för student. Du kan logga in med google-konto.

Quizizz fungerar i princip som Kahoot, men här kan jag starta en Quiz och ge den som hemuppgift genom att lägga in en sluttid på när uppgiften skall vara slutförd. Också för denna finns en app. Du kan enkelt logga in med ditt google-konto.

Quizizz finns också som app.

 

Mentimeter är också ett digitalt responssystem som jag tyvärr bara testat för mig själv hemma samt på en fortbildning där jag var åhörare. Det kan med fördel användas för omröstningar, snabb feedback på om studerandena lärt sig eller för att få statistikmaterial på matematiklektionerna.

Detta webbverktyg kostar om man vill ha möjlighet att kunna logga in och se alla sina uppgifter på en gång. Det fungerar helt bra även om man inte betalar. Det negativa är att vi måste spara länken till frågeformuläret för att komma åt det igen. Frågetyperna är öppna-, flervals- och ja/nej-frågor. Jag har bara testat några gånger och det är lättanvänt. Det viktiga är att du har något bra ställe där du kan lägga ut länken till frågorna så att eleverna kommer åt den. Det är också viktigt att du själv sparar länken för att komma åt den igen vid senare tillfällen om du skulle vilja använda den igen.

 

 

 

 

 

 

 

De som använder Quizlet som är till för att öva ord och begrepp på egen hand kan testa att använda funktionen Live. Du behöver inte skriva in nya ordlistor utan använda dem du redan har bara de innehåller 12 ordpar. Genom att välja Live kan man spela i klassrummet. Eleverna blir automatiskt indelade i lag (måste vara minst 6 spelare).  Då de spelar i lag kommer frågor upp och den som har rätta svaret ska trycka om någon trycker fel börjar det om från början. Exempel på användningsområden kan vara modersmål – synonymer, främmande språk – ord, geografi -länders huvudstäder.