Digitala arbetsblad

Med denna webbsida kan vi göra digitala arbetsblad. Det är inte svårt att skapa övningarna, men tidskrävande som allt annat. (Här är det viktigt att vi delar med oss av det vi skapar.) Det jag ser som den största pedagogiska fördelen är att den rättar automatiskt – återkopplingen är direkt. Öppna frågor kan läraren ge poäng i efterhand. Det krävs inte att läraren skapar inloggning åt eleverna, men eleven måste göra det själv för att kunna få personlig respons på sina uppgifter. Då du skapat en övning är det lätt att exportera den till Google Classroom och då behöver eleverna ingen inloggning till wizer.me.

Frågetyperna är många och fler funktioner skapas hela tiden.

Exempel på frågetyper:

  • öppna
  • flerval
  • lucktext
  • para ihop
  • sortera
  • fyll i på bild

Länk till exempel

Google Formulär är lätt att använda och det kan vi använda för att ha t ex digitala prov, undersökningar och övningar. Här får vi snygga sammanställningar över elevernas svar. Det är lätt att använda. Du väljer bara Google Formulär då du loggat in på google och sedan följer du anvisningarna. Till höger om rubriken och första frågan väljer du vilken frågetyp du vill ha. Där lägger du också till nya frågor genom att klicka på +. Under frågan finns Duplicera fråga och Ta bort fråga.